Baderovo stipendium získala doktorandka Petra Lexová

6. 4. 2021

Ve své disertační práci se Petra pod vedením doc. Aleny Pomajzlové věnuje výzkumu objektového sochařství v Československu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Zkoumá specifika objektu na pozadí středoevropské pozdní moderny, a také podmínky, které vedly k jeho vzniku a proměně. Českému umění tohoto období je v posledních třiceti letech věnovaná velká pozornost, přesto zatím chybí komplexní studie zaměřená na objektové sochařství. Sama oceněná k tomu říká: „Baderovo stipendium vnímám jako zásadní pro svůj další výzkum, kdy se chystám mapovat mezinárodní kontakty, ke kterým docházelo v průběhu šedesátých a sedmdesátých let a ohlas českých umělců na mezinárodních uměleckých přehlídkách v Evropě a USA. Vedle toho vnímám jako klíčovou možnost konfrontovat své závěry s renomovanými zahraničními odborníky.“ Baderovo stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Dr. Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a žijícím v Milwaukee (Wisconsin, U. S. A.). Otec Dr. Alfreda Badera přitom pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, je určena studentům a studentkám dějin umění v České republice. Nově zřízená nadace Bader Philanthropies pokračuje ve filantropické práci Dr. Alfreda Badera a usiluje o zlepšení kvality života v jeho různých oblastech. Studenti a studentky Semináře dějin umění byli v získání prestižního stipendia v minulých letech mimořádně úspěšní. V období 2017–2020 stipendium získaly: Kristýna Rendlová, Lenka Vrlíková, Jana Gazdagová a Michaela Hojdysz.

 

Petra Lexová (*1989), vystudovala obor Dějiny umění na FF JU a učitelství na PF JU v Českých Budějovicích. Pracovala jako kurátorka sbírky moderního umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a současně vedla Galerii D9 v Českých Budějovicích. Věnuje se výzkumu středoevropské pozdní moderny 60. a 70. let se zaměřením na objektové sochařství, a také výzkumu moderní a současné architektury a problematice veřejného prostoru. Redaktorsky se podílí na vydávání kulturně-společenského časopisu Milk&Honey a dlouhodobě spolupracuje s platformou Artalk.cz. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění FF MU v Brně a jako odborná asistentka působí na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info