Interdisciplinární dimenze křesťanské ikonografie ve střední Evropě

3. srpna 2018

Výzva na prihlasovanie

 

Interdisciplinárne dimenzie kresťanskej ikonografie – príklad troch kráľov

 

Termín: 7. – 9. november 2018

Miesto konania: Smolenice, zámok

 

Centrum vied o umení SAV so svojimi partnermi organizuje v rámci riešenia projektu APVV-15-0526 „Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie“, workshop na tému interdisciplinárnych dimenzií kresťanskej ikonografie v strednej Európe.

Na workshope budú prezentované doterajšie výsledky riešenia projektu ako príklad interdisciplinárnej komunikácie pri pochopení podôb a kontextov trojkráľovej témy. Vybraným účastníkom navyše ponúkne možnosť konzultácií k vybranej téme kresťanského umenia s členmi výskumného tímu – odborníkmi s oblasti dejín výtvarného umenia, divadla a hudby, filológie, biblických vied a teológie.   V záverečný deň workshopu je plánovaná exkurzia – prehliadka malieb z 11. storočia v Kostoľanoch pod Tribečom a návšteva Ostrihomu (Kresťanské múzeum, palác a katedrála Panny Márie a sv. Vojtecha).

Na workshop sa môžu prihlásiť študenti magisterského alebo doktorandského štúdia z vyššie spomínaných disciplín, ktorí pracujú na vlastnej téme z oblasti kresťanského umenia.

Vybraným účastníkom počas trvania workshopu zabezpečíme ubytovanie, stravovanie a dopravu. Prihlášky sa prijímajú do 20. septembra 2018 na adrese Centrum vied o umení – Ústav dejín umenia SAV, Dúbravská 9, 84104 Bratislava, alebo emailom na adrese dejusekr@savba.sk . K prihláške prosíme doložiť motivačný list so stručným opisom projektu (max. 1800 znakov). Vybraní účastníci budú informovaní do 7. októbra 2018.

 

Za organizátorov

Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

riaditeľ

Ústav dejín umenia Centra vied o umení

Slovenskej akadémie vied

Dúbravská 9

841 04  Bratislava

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info