Mezioborový kurz "Radúz a Mahulena 1898–1970"

29. 1. 2018 Marcela Rusinko

DVQ057:  RADÚZ A MAHULENA 1898–1970

od Zeyerovy pohádkové hry pro ND k Weiglovu televiznímu filmu

Vyzýváme aktivní studenty magisterského, případně doktorského studia, k účasti na mezioborovém předmětu připraveném ve spolupráci čtyř kateder Filozofické fakulty. Registrace a zápis na období jaro 2018 je možný prostřednictvím IS, viz https://is.muni.cz/auth/predmet/phil/jaro2018/DVQ057.

Přednášky jednotlivých členů kateder jsou následovány semináři, v nichž účastníci prosloví referáty na vybrané téma, které rozšiřuje a zpřesňuje přednášku. Během přednášek a seminářů si současně vyberou téma, které je zaujalo a následně je zpracují pro závěrečné uzavřené symposium. Pokud bude kurs úspěšný, vyberou se nejlepší příspěvky a uspořádá se buď  veřejné symposium, které bude konáno v dalším semestru nebo některé příspěvky budou publikovány v Teatraliích (případně obojí).

První přednáška

  • Drama a divadlo na konci 19 století (Mgr. Michal Fránek, Ph.D.,Ústav české literatury a knihovnictví)
  • Seminář: referáty např. lumírovci a divadlo, premiéra v Národním divadle v Praze, premiéra v Brně, inscenační tradice, pohádková hra aj.

Druhá přednáška

  • Hudba na scéně na konci století: Josef Suk (Prof. PhDr. Lubomír Spurný,Ph.D.,Ústav hudební vědy)
  • Seminář: hra s písněmi, melodram, Zeyer a Vrchlický, Suk a Fibich, opereta, muzikál (Ulrichovi) atd. 

Třetí přednáška

  • Výtvarné umění na konci 19.století (Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D., Seminář dějin umění)
  • Seminář: Zeyerův vztah k výtvarnému umění, scénografie konce století, scénografie premiér R a M atd.

Čtvrtá přednáška

  • Převedení dramatického díla do Weiglova televizního filmu (Mgr. Radomír D. Kokeš, PH.D., Ústav filmu a audiovizuální kultury)
  • Seminář: Weigl, Topolova úprava textu, citace výtvarného umění, výběr lokalit, úprava Sukovy hudby  atd.

Více článků

Přehled všech článků