Nabídka kurzů pro doktorandy

10. 1. 2019

Mentoringový program pro doktorské studenty

Program má studentům napomoci formulovat si své studijní, výzkumné a kariérní cíle, setkat se s výzkumníky, kteří s nimi sdílejí své zkušenosti a rady, případně najít si svého vlastního dlouhodobého mentora.  Je otevřen studentům ze všech oborů (nejen humanitních, ale i přírodních), primárně se soustředí na ženy, ale muži jsou velmi vítáni také.

Program je bezplatný a probíhá od ledna do března 2019, uzávěrka přihlášek je 18. ledna 2019. Mimopražským účastníkům jsou hrazeny cestovní náklady. Tento ročník je podpořen Britskou ambasádou v Praze.

Další podrobnosti, včetně shrnutí pilotního ročníku, mohou studenti nalézt na
www.cerge-ei.cz/mentoring.
Další informace: Fb post (https://www.facebook.com/cergeei/posts/10156440972172572) nebo krátké video (https://www.youtube.com/watch?v=XcEHWzfopTk)

Kurzy základů vědecké práce

Akademie věd České republiky pořádá i v roce 2019 pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce.
Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejich výsledků. Systematická příprava pro vědeckou práci vede ke zkvalitňování výzkumu a vývoje a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU
•       Etika vědecké práce
•       Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení
•       Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
•       Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
•       Základy rétoriky a technika mluveného projevu
•       Psaní a hodnocení vědecké práce
•       Duševní vlastnictví a jeho komercializace
•       Financování výzkumu, grantový systém v EU
•       Grantový systém, typy grantu
•       Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce
•       Informační technologie, bezpečnost internetu
•       Moderní informační zdroje pro výzkum
•       Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
•       Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
•       Plagiátorství, Rozbor a zhodnocení vybraných článků a abstraktů
•       Time management
•       Pracovní zatížení a úloha stresu

Kurz trvá týden, je zdarma a pro frekventanty je zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, minerálka po celý den)
Termíny konání kurzu v roce 2019 jsou:
•       18.2. – 22.2. – stále volná místa
•       20.5. – 24.5.
•       16.9. – 20.9.
•       18.11. – 22.11.

Veškeré informace o obsahové náplni kurzu, přihlášení a místě konání najdete na webových stránkách Akademie věd http://www.avcrbrno.cz/kurz-zakladu-vedecke-prace/

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info