Představení knihy Je (středověk) doba temna?

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 

velmi rádi bychom Vás pozvali na představení knihy Je (středověk) doba temna?, která byla vydána ve spolupráci s Book & Pipes publishing a nakladatelstvím MUNIPRESS. Publikace je dílem skupiny autorů: profesora Ivana Folettiho a studentů Semináře dějin umění Martina F. Lešáka, Veroniky Pichaničové a Sabiny Rosenbergové.

30. 11. 2021

Středověk je dnes vnímán téměř výhradně jako období temna a strádání, a obdobně je také umění této doby prezentováno jako úpadkové. Tento pohled je však především výsledkem po staletí se hromadících představ a předsudků, které se pokoušely dobu, kterou ale v žádném případě nelze charakterizovat pouze několika větami, zjednodušeně popsat. 

Rádi bychom naší knihou toto pojetí překonali a nabídli na umění a dobu, často nepřesně označovanou jako raný středověk, nový pohled. Pokoušíme se odpovědět na několik otázek: Způsobil pád Římské říše a migrace kočovných kmenů úpadek umělecké tvorby? Jak vlastně vypadala středověká krajina? Byla skutečně protkána temnými, neproniknutelnými a nebezpečnými hvozdy, jak je líčily legendy o Robinu Hoodovi nebo četná díla romantiků? Byl svět víry opravdu neprostupně oddělen od života pozemského? Sloužilo umění pouze k oslavě Boha? A co kostely plné zlata a drahého kamení? Ukazovala tak církev jen svoji moc a bohatství? 

Přáli bychom si představit čtenářům „raný středověk“ mnohem bližší tomu, jak mohl ve skutečnosti vypadat: jako barevnou mozaiku, dobu čilých a rozmanitých kulturních výměn a v jistém smyslu i jako kolébku abstraktního a konceptuálního myšlení. Na otázku „Je středověk doba temna?“ tak odpovídáme jasně: „Nikoliv!“

 

Publikace se v brněnském knihkupectví Academia na náměstí Svobody bude prodávat nejen po dobu celé akce, ale i poté. Možné je si ji zakoupit také online: https://www.earlymedievalstudies.com/publikace.html

 

Knihu představí samotní autoři a povedou krátkou diskuzi. 

 

Budeme se na Vás těšit,

 

Centrum raně středověkých studií a autoři


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info