Seminář Stavební památka - porozumění a dokumentace kulturně-historického fenoménu

3. 7. 2019

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

rádi bychom Vám nabídli účast na společném semináři

Katedry historie FF UP a Semináře dějin umění FF MU, nazvaném

Stavební památka - porozumění a dokumentace kulturně-historického fenoménu

Místo konání: Premonstrátská kanonie Teplá u Mariánských Lázní

Termín konání:

pondělí 5. srpna 2019 (od 16.00 hodin) – neděle 11. srpna 2019 (do 20.00 hodin)

Počet účastníků: Účastníky budou studenti Semináře dějin umění FF MU (počet možných účastníků je omezen na 6 osob), studenti Katedry historie FF UP v Olomouci a vítězové celostátního kola dějepisné olympiády

Anotace: Záměrem týdenního semináře je představit areál premonstrátského kláštera v Teplé ze tří úhlů pohledu – jako řeholní dům, v němž žije, modlí se a pracuje komunita kanovníků, jako umělecké dílo a jako stavební památku, která svou dnešní podobu získala během devíti století. Čtyři skupinky účastníků se společně se svými lektory budou zamýšlet nad jednotlivými budovami a prostorami kanonie i jejího širšího zázemí a svá zjištění budou představovat formou krátkých presentací i členům ostatních skupin. 

Požadavky na studenta: Aktivní účast a to na celém týdenním semináři, týmová práce na obrazových presentacích a jejich představení kolegům z ostatních skupin. Příprava referátu na závěrečnou studentskou konferenci.

Lektoři a pozvaní hosté:

Mgr. Aleš Flídr (Seminář dějin umění FF MU), doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Seminář dějin umění FF MU),  Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. (Katedra historie FF UP), prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR), Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Katedra historie FF UP), Mgr. Lucie Toman (Knihovna Kláštera premonstrátů v Teplé)

Program semináře:

Pondělí 5 srpna 2019: Příjezd do 16.00, seznámení se s členy realizačního týmu, s průběhem semináře a organizačními a metodickými záležitostmi, základní orientace a prohlídka areálu

Úterý 6. srpna – sobota 10. srpna 2019: Dopoledne i odpoledne budou probíhat cca tříhodinové bloky výkladu a vlastního zkoumání účastníků (cca 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00). Studenti se rozdělí do čtyř skupin a společně se svým lektorem se budou snažit najít odpověď na některé jím formulované otázky, které budou vycházet z jeho specializace. Své odpovědi pak každá skupina posluchačů přednese formou krátké presentace před svými kolegy, čímž bude zajištěna alespoň částečná participace ostatních na jejich výzkumu. Lektoři se budou u jednotlivých skupinek měnit, což zajistí i to, že se účastníci seznámí s různými úhly pohledu na památku a samozřejmě také s různými částmi této památky. Večer proběhnou přednášky pozvaných odborníků s diskusí. Počítá se i s výjezdy do okolí – zejména na poutní místa, fary a hospodářské dvory patřící kanonii, včetně prohlídky Mariánských Lázní.

Neděle 11. srpna 2019: Proběhne závěrečná konference, na níž každý z účastníků si připraví krátký patnáctiminutový příspěvek o problematice či uměleckém díle, které jej během pobytu zaujalo. 

Organizační a finanční zajištění: Účastníci si budou hradit náklady na cestu a také 200,- Kč příspěvek na ubytování přímo v areálu kanonie (v jednání je možnost získání stipendia či jiné formy úhrady). Ubytování bude v pokojích cca po 4 – 6 účastnících s možností využívat čajovou kuchyňku včetně lednice. Stravování bude probíhat individuálně.

Co je třeba vzít s sebou: Notebook, fotoaparát, dalekohled (pokud nemáte vlastní, můžeme Vám zapůjčit, ale alespoň v případě notebooku by bylo dobré mít svůj), spacák (případně vlastní povlečení na postel – lůžkoviny seženeme), pevné boty, oblečení do stinného kláštera (Teplá není úplně výstižný název) i ven do terénu.    

 

Podrobnější informace: Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. rmeckovsky@seznam.cz nebo

                                       Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. jana.oppeltova@upol.cz

 

!!!Pro studenty Semináře dějin umění platí, že účastí na akci bude splněn některý z Bc. či NMgr. kurzů (Odborná exkurze, Stáž v odborné instituci).!!

Více článků

Přehled všech článků