Stavební památka - porozumění a dokumentace kulturně-historického fenoménu

31. 5. 2022

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

rádi bychom Vám nabídli účast na společném semináři

Katedry historie FF UP a Semináře dějin umění FF MU, nazvaném

Stavební památka

- porozumění a dokumentace kulturně-historického fenoménu

Místo konání: Premonstrátská kanonie Teplá u Mariánských Lázní

Termín konání: pondělí 1. srpna 2022 (od 16.00 hodin) – neděle 7. srpna 2022 (závěrečná konference bude do 18.00 hodin, ubytování je zajištěno do pondělí 8. srpna 2022)

Počet účastníků: Účastníky budou studenti Semináře dějin umění FF MU a studenti Katedry historie FF UP v Olomouci.

Pro studenty Semináře dějin umění tradičně platí, že účastí na tomto letním semináři splní podmínky jednoho z následujícíh kurzů, které si lze zapsat i zpětně: DU1709 Odborná exkurze; DU1908 Study trip; DU2102 Stáž v odborné instituci krátkodobá; DU2106 Odborná exkurze vícedenní; DU2107 Odborná exkurze jednodenní

Studenti Semináře dějin umění se přihlašují na některou z těchto uvedených adres: jana.oppeltova@upol.cz; jakubec@phil.muni.cz; ales.flidr@phil.muni.cz

 

Anotace: Záměrem týdenního semináře je představit areál premonstrátského kláštera v Teplé jako mnohovrstevnatý historický pramen, který nám může přinést řadu informací, počínaje technickými možnostmi, přes umělecké cítění a náboženské vnímání až po každodenní život v řeholním společenství konkrétní doby. Klášter tak bude představen ze tří vzájemně se doplňujících úhlů pohledu – jako řeholní dům, v němž žije, modlí se a pracuje komunita kanovníků, jako umělecké dílo a jako stavební památku, která svou dnešní podobu získala během devíti století. Čtyři skupinky účastníků se společně se svými lektory budou zamýšlet nad jednotlivými budovami a prostorami kanonie i jejího širšího zázemí a svá zjištění budou představovat formou krátkých kolektivních presentací i členům ostatních skupin.

Požadavky na studenta: Aktivní účast a to na celém týdenním semináři, týmová práce na obrazových presentacích a jejich představení kolegům z ostatních skupin. Příprava referátu na závěrečnou studentskou konferenci.

Lektoři a pozvaní hosté:

Ing. Jiří Bláha, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR), Mgr. Aleš Flídr (Seminář dějin umění FF MU), doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Seminář dějin umění FF MU), Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. (Investiční fond Pro Arte), prof. PhDr. Jiří Miku- lec, CSc. (Historický ústav AV ČR), Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Katedra historie FF UP), Mgr. Věra Slavíková, Ph.D. (Katedra historie FF UP).

 

Program semináře:

Pondělí 1. srpna 2022: Příjezd do 16.00 hodin, seznámení se s členy realizačního týmu, s průběhem semináře a organizačními a metodickými záležitostmi, základní orientace a prohlídka areálu

Úterý 2. – pátek 5. srpna 2022: Dopoledne i odpoledne budou probíhat cca tříhodinové bloky výkladu lektorů a vlastního zkoumání účastníků (cca 8.30 – 11.30 a 15.00 – 18.00). Studenti se rozdělí do čtyř skupin a společně s lektorem se budou snažit najít odpověď na některé jím formulované otázky, které budou vycházet z jeho specializace. Své odpovědi pak každá skupina posluchačů přednese formou krátké presentace před svými kolegy, čímž bude zajištěna alespoň částečná participace ostatních na jejich výzkumu. Lektoři se budou u jednotlivých skupinek měnit, což zajistí i to, že se účastníci seznámí s různými úhly pohledu a samozřejmě také s různými částmi památky. Večer proběhnou přednášky pozvaných odborníků s diskusí.

Počítá se i s výjezdy do okolí – zejména na poutní místa, fary a hospodářské dvory patřící kanonii (moderní trapistický klášter Nový Dvůr u Toužimi, vybudovaný na místě někdejšího hospodářského dvora, městečko Úterý s dvěma kostely a radnicí, vesnice Pístov s poutním chrámem s ambity a Mariánské Lázně, vybudované klášterem v 19. století).

Sobota 6. srpna 2022: Přednáška prof. Jiřího Mikulce, volno na přípravu vlastních konferenčních příspěvků a jejich konzultaci s zvolenými lektory.

Neděle 7. srpna 2022: Dopoledne prostor na individuální konzultace, odpoledne proběhne závěrečná konference, na níž každý z účastníků si připraví krátký patnáctiminutový příspěvek o problematice či uměleckém díle, které jej během pobytu zaujalo.

 

Organizační a finanční zajištění: Účastníkům bude hrazeno ubytování v areálu kanonie, které bude v pokojích (cca 4–8 osob) s možností využívat čajovou kuchyňku včetně ledničky. Stravování bude probíhat individuálně, pokusíme se zajistit teplé obědy za rozumnou cenu.

Podrobnější informace: Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. jana.oppeltova@upol.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info