Tradiční letní workshop v premonstrátské kanonii Teplá

4. 6. 2021

Vážené studentky a vážení studenti,

rádi bychom vás pozvali na tradiční letní workshop v premonstrátské kanonii
Teplá, který je zaměřen na kulturně-historickou analýzu a interpretaci této
stavební památky a instituce. Workshop se koná ve dnech 23. – 29. srpna a
lektory budou historikové, archiváři, historikové umění a památkáři, kteří vám
poskytnout detailní vhled do nejrůznějších aspektů výjimečného fenoménu
středověkého, raně novověkého i moderního kláštera. Současně s vámi budou
trénovat pestré přístupy k pochopení a výkladu této památky z historické a
uměleckohistorické perspektivy. Snad některé z vás po tak dlouhé izolaci zaujme
tato možnost kolegiální interakce, navíc v zajímavém prostředí.

Ubytování je hrazeno organizátory, cestovní náklady budou pokryty formou
stipendia.

Účastí na workshopu je navíc možné splnit jeden z níže uvedených kurzů.
DU1709 Odborná exkurze
DU2102 Stáž v odborné instituci krátkodobá
DU2106 Odborná exkurze vícedenní
DU2107 Odborná exkurze jednodenní

Zájemci, prosím obracejte se na Dr. Janu Oppletovou: jana.oppeltova@upol.cz,
příp. (a pro další informace) na jakubec@mail.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info