Význam kulturního dědictví - mezinárodní konference AT–CZ

15. listopadu 2018

COL — conference #1


Význam kulturního dědictví


mezinárodní konference AT–CZ


27.–28. listopadu 2018 | Loucký klášter, Znojmo


Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků
a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví?
Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny?
Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?


Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?


Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu
COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského
programu Interreg AT-CZ.


Info o konferenci a registrace: www.col-conference.eu
Aktivity projektu COL: https://www.facebook.com/COLproject/

 


Projekt COL se systematicky zabývá udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických sídel a rozvíjí přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Cílem projektu je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu.


Hlavním výstupem projektu COL budou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které budou společně sloužit odborné i laické veřejnosti. Výstupem měkkých aktivit projektu budou odborná přeshraniční Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.

 


27. listopadu se těšíme na viděnou ve Znojmě!
Ing. arch. Vratislav Zíka
Koordinátor projektu COL

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info