Nabídka publikací

Seminář dějin umění vydává nebo se podílí na vydávání řady odborných publikací

2020

Chiara Bordino (ed.), Teorie obrazu v raném křesťanství? : výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem,

Brno : Books & Pipes - Masarykova univerzita 2020, ISBN 978-80-210-9613-4

2019

Ivan Foletti – Adrien Palladino (ed.): Inventing medieval Czechoslovakia 1918-1968: between Slavs, Germans, and totalitarian regimes,

Brno – Roma, Masaryk University Press – Viella 2019, ISBN 978-80-210-9478-9

 

Ondřej Jakubec (ed.): Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695): olomoucký biskup a kníže střední Evropy,

Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2019, ISBN 978-80-88103-49-3

 

Ondřej Jakubec (ed.): Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1695): bishop of Olomouc and Central European prince,

Olomouc, Olomouc Museum of Art 2019, ISBN 978-80-88103-50-9

 

Rostislav Švácha – Martina Potůčková – Jiří Kroupa (ed.): Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695): místa biskupovy paměti,

Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2019, ISBN 978-80-88103-55-4

 

Rostislav Švácha – Martina Potůčková – Jiří Kroupa (ed.): Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1695): places of the bishop's memory,

Olomouc, Olomouc Museum of Art 2019, ISBN 978-80-88103-56-1

 

Tomáš Valeš, Zuzana Macurová (edd.): Od objevu k interpretaci : Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku,

Brno : Books & Pipes – Masarykova univerzita 2019, ISBN: 978-80-7485-201-5

 

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance,

Brno : Books & Pipes – Masarykova univerzita 2019, ISBN: 978-80-210-9691-2

 

Jan Galeta – Petra Lexová – Lenka Vrlíková: Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění,Brno, Masarykova univerzita – B&P Publishing 2019, ISBN: 978-80-210-9343-0


Petra Dočekalová a kolektiv: Jaroslav Benda 1882-1970., Praha – Brno, UMPRUM – Masarykova Univerzita 2019, ISBN: 978-80-210-8375-2


Ivan Foletti, Katharina Meinecke: Jupiter, Kristus, Chalífa : obrazy mocných a zrození středověku (IV.-VIII. století), Brno : Books & Pipes – Masarykova univerzita 2019, ISBN: 978-80-210-9425-3 


2018

Ladislav Kesner: Trauma, tíseň, extáze, prázdnota: formule afektu a patosu 1900-2018, Brno, B&P Publishing  2018, ISBN: 978-80-7485-152-0


Jan Galeta – Martin Šolc (eds.): Architektura mezi myšlenkou a skutečností, Brno, Masarykova univerzita - Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury 2018, ISBN: 978-80-7480-108-2


Michaela Šeferisová-Loudová: Ve jménu moudrosti: Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století, Brno – Praha, Masarykova univerzita – NLN 2018, ISBN: 978-80-7422-663-2


Lukáš Bártl – Petra Trnková: Fotografie především, Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita – Moravská galerie v Brně 2018, ISBN: 978-80-7485-149-0


Miloš Stehlík: Kam kráčíš, památková péče? Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita 2018, ISBN: 978-80-7485-158-2


Marcela Rusinko: Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948–1965, Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita 2018, ISBN 978-80-7485-157-5


Adrien Palladino (ed.):Plotinus And The Origins Of Medieval Aesthetics, Masarykova univerzita – Viella 2018, ISBN 978-88-3313-090-3


Ivan Foletti–Katarína Kravčíková–Adrien Palladino–Sabina Rosenbergová: Migrating Art Historians On The Sacred Ways, Masarykova univerzita – Viella 2018,
ISBN 978-88-3313-105-4


Ivan Foletti: Ženy u oltáře. Nikdy? Jáhenky, vdovy, kněžky a ikonografie Matky Boží (III. – VI. Století), Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita 2018,
ISBN 978-80-7485-175-9, ISBN 978-80-210-9113-9


Ivan Foletti – Francesco Lovino: Orient oder Rom? History and Reception of a Historiographical Myth (1901–1970), Viella – Masaryk University 2018,
ISBN 978-88-3313-104-7


Lenka Vrlíková – Petra Lexová: Gesta v umění, Brno: Barrister & Principal  – Masarykova univerzita 2018, ISBN 978-80-7485-164-3


Ivan Foletti, Francesco Lovino, Veronika Tvrzníková (eds.): Od Kondakova ke knihovně Hanse Beltinga. Emigrace a Byzanc – mosty mezi světy

Brno: Masarykova univerzita – Roma: Viella 2018. 151 s. ISBN: 978-80-210-8790-3


2017

Ladislav Kesner: Aby Warburg: porozumět dějinám umění a kulturní historii, Barrister & Principal – Masarykova univerzita 2017, 151 s., ISBN 978-80-7485-129-2


Alena Pomajzlová (ed.): Prostory Dalibora Chatrného, Spolek přátel Domu umění města Brna – Masarykova univerzita 2017, ISBN 978-80-270-3278-5


Ivan Foletti, Karolina Foletti, Martin F. Lešák, Petr M. Vronský (eds.): Zápisky z cest 3. Moskva a Novgorod

Brno: Masarykova univerzita, 2017. 118 s. ISBN: 978-80-210-8814-6


Michal Konečný (ed.): Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost : renesanční aristokratické sídla v českých zemích ve správě Národního památkového ústavu.

Brno: Masarykova univerzita - Kroměříž: Národní památkový ústav 2017. 670 s. ISBN: 978-80-210-8781-1


2016

Lubomír Slavíček - Petr Tomášek (edd.): Aristokracie ducha a vkusu

Brno, Barrister & Principal, ve spolupráci s Moravskou galerií, Národním památkovým ústavem a Masarykovou univerzitou, 2016. 560 s. ISBN: 978-80-7485-077-6


Herbert Kessler: Ani Bůh ani člověk : slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění. Eds. Ivan Foletti, Veronika Tvrzníková a kol.

Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2016. 159 s. ISBN: 978-80-7485-084-4


2015

Ivan Foletti – Manuela Gianadrea: Zona liminare. Il nartece di Santa Sabina a Roma, la sua porta e l’iniziazione cristiana 

Roma, Viella – Masarykova univerzita Brno, 2015. 280 s.
ISBN: 978-88-6728-354-5


Zuzana Ragulová - Jan Galeta: Admired As Well As Overlooked Beauty - Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism
Brno, Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2015. 288 s.
ISBN 978-80-210-8092-8


Michaela Šeferisová Loudová (ed.): Josef Stern 1716 – 1775
Muzeum umění, Olomouc, 2015. 219 s.
ISBN: 978-80-87149-93-5


Ivan Foletti – Zuzana Frantová: The Antique Memory and the Middle Age
Masarykova univerzita, Brno - Viella, Roma 2015. 176 s.
ISBN: 978-80-210-7786-7


Ivan Foletti, Michal Kolář, Elisabetta Scirocco, Monika Kučerová (eds.): Zápisky z cest 2. Cefalu – Palermo - Monreale
Masarykova univerzita, Brno 2015. 127 s.
ISBN: 978-80-210-7787-4


2014

Eduard A. Safarik: Johann Kupezky (1666-1740). I, Gesamtwerk / Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky. II, Ausgewählte Werke
Moravská galerie - Masarykova univerzita, Brno 2014. 230 + 192 s.
ISBN: 9788070272831 (Bd. 1, 2)


Zuzana Frantová: Hereze a loajalita. Slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně
Masarykova univerzita, Brno 2014. 252 s.
ISBN: 978-80-210-7413-2


Tomáš Valeš: Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka
Barrister & Principal - Masarykova univerzita, Brno 2014. 289 s.
ISBN: 978-80-210-6968-8


Alžběta Filipová – Zuzana Frantová – Francesco Lovino: Objects of Memory, Memory of Objects. The Artworks a vehicle of the Past in the Middle Ages
Masarykova univerzita, Brno 2014. 138 s.
ISBN: 978-80-210-7412-5


2013

Petra Trnková: Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století.
Barrister & Principal - Masarykova univerzita, Brno 2013. 174 s.
ISBN: 978-80-210-6772-1


Ivan Foletti (ed.): Zápisky z cest 1. Jižní Balkán.
Masarykova univerzita, Brno 2014. 64 s.
ISBN: 978-80-210-6853-7


Ondřej Jakubec, Radka Miltová (ed.): Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.–14. září 2012.
Barrister & Principal - Uměleckohistorická společnost - Masarykova univerzita, Brno 2013. 384 s.
ISBN: 978-80-7485-023-3

Obsah publikace zde (PDF)


Ondřej Jakubec (ed.): Central European and American Perspectives on Visual Arts in Early Modern Europe.
Barrister & Principal - Masaryk University, Brno 2013. 184 s.
ISBN: 978-80-7485-017-2

Obsah publikace zde (PDF)


Pavel Suchánek: Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století
Barrister & Principal - Masarykova univerzita, Brno 2013. 442 s.
ISBN 978-80-87474-94-5

Obsah publikace zde (PDF)


Ivan Foletti (ed.): The face of the dead and the Early Christian world. Proceedings of International Conferences Masaryk University, Brno, 18th October 2012
Viella, Roma - Masarykova univerzita, Brno 2013. 193 s.
ISBN 978-88-8334-994-2

Obsah publikace zde (PDF)


2011

Tomáš Valeš (ed.): Work in Progress. Příspěvky z workshopu uskutečněného v Brně 7. října 2011.
Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, Brno 2011. 112 s.
ISBN: 978- 80-210-5687-9

Obsah publikace zde (PDF)


Lubomír Slavíček - Pavel Suchánek - Michaela Šeferisová Loudová (eds.): Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou
Barrister & principal - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno 2011. 375 s.
ISBN: 978-80-210-5570-4

Obsah publikace zde (PDF)


Jiří Kroupa - Martina Miláčková - Leoš Mlčák (eds.): Josef Ignác Sadler 1725-1767
Muzeum umění Olomouc / Arcidiecézní muzeum Olomouc 2011. Olomouc 2011. 143 s.
ISBN: 978-80-87149-45-4

Obsah publikace zde (PDF)


Filip Komárek – Michal Konečný (eds.): „Ani spolu, ani bez sebe…“ Interdisciplinarita v dějinách umění
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2011. 191 s.
ISBN: 978-80-904654-1-1


2010

Jiří Kroupa: Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2 (skripta)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2010. 343 s.
ISBN: 9788021053151


František Mikš – Ladislav Kesner (eds.): Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha
Barrister & principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009/10. 247 s.
ISBN: 978-80-210-5177-5

Z obsahu:
Předmluva / František Mikš
Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi / Jiří Kroupa
Podíl diváka / Pokus o oživení Gombrichova pojmu / Ladislav Kesner
Ornament motýlích křídel / E. H. Gombrich, dekorativní umění, přírodověda a Gestaltpsychologie / Lada Hubatová-Vacková
Gombrichův zápas s metafyzikou / Ján Bakoš
Proti primitivismu / Gombrichova kritika moderního umění / Tomáš Hříbek
Opatrný kritik modernismu / E. H. Gombrich a jeho teorie uměleckého výrazu / František Mikš
Sir Ernst Gombrich a holič toskánský / Karen Lang
Gombrichova adopce hesla forma sleduje funkci / Okolnosti a problémy / Jan Michl
Reflexe Gombrichovy tvorby za železnou oponou / Marek Krejčí


2009

Jiří Kroupa - Michaela Šeferisová Loudová - Lubomír Konečný (eds.): Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2009. 847 s.
ISBN: 978.80-210-4972-7


Filip Hradil – Jiří Kroupa (eds.): Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků.
Římskokatolická farnost Šternberk - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 176 s.
ISBN: 978-80-254-6036-8


Radka Miltová: Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě.
Barrister & principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 287 s.
ISBN: 978-80-87029-63-3


2. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice | 1.–2. listopadu 2008
Seminář dějin umění FF MU Brno 2009

Obsah sborníku zde (PDF)


Josef Válka: Myšlení a obraz v dějinách kultury (studie, eseje, reflexe).
Matice moravská - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 368 s.
ISBN: 978-80-86488-56

Z obsahu:
Josef Válka a jeho program kulturní historie (Jiří Kroupa)

STUDIE A ESEJE
Karel IV. Společnost, politika a kultura
Manýrismus a baroko v české kultuře 17. a první poloviny 18. století
Otázky interpretace barokní kultury v Čechách a na Moravě
Předbělohorská kultura a společnost. Poznámky k interpretaci a hodnocení
Myšlenkové ovzduší české společnosti na přelomu 16. a 17. století
Baroko na Moravě a jeho kultura
Pernštejn: hrad, jeho majitelé a krajina

ÚVAHY
Obrany dějepisu
Clio na výsluní. Poznámky k současné francouzské historiografii
Věda a učenost
Michel de Montaigne - humanistická skepse. K 450. výročí narození
Sevřít svět do kleští rozumu (pocta Bohumíru Matalovi)
Muzeum

RECENZE A REFLEXE
Feudální umění a jeho sociální pozadí
Labyrint manýrismu
Od humanistů k vědcům
Rudolfínské magické univerzum
Magie a monarchie
Studie francouzské bohemistiky o protireformaci a kultuře českého baroka
Česká secese
Alfons Mucha a renesance zájmu o „art nouveau"

CESTY KULTURNÍ HISTORIE
Panofského ikonologie jako historie kultury
Francastelovo čtení uměleckého díla
Slová a veci
Potřebnost kulturních dějin

REVOLUCE A POSTMODERNA
Paříž „bicentenaire" I-III
Paříž „bicentenaire" IV. Revoluce a kultura
Paříž „bicentenaire" V. Slovo „postmoderna"
Konec moderny. Paříž „post-bicentenaire" VI

Historická témata Josefa Války (Tomáš Knoz)


Milena Bartlová: Naše, národní umění. Studie z dějin dějepisu umění.
Barrister & Principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 152 s.
ISBN: 978-80-87029-60-2


Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler.
Museum Langenargen am Bodensee – Seminář dějin umění FF MU Brno 2009.
ISBN 978-3-00-027324-7; ISBN 978-80-210-4817-1


Petra Trnková: Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890–1914.
Barrister & Principal – Seminář dějin umění FF MU Brno 2009.
ISBN: 978-80-87029-51-0


Lubomír Slavíček: Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939.
Barrister & Principal – Seminář dějin umění FF MU Brno. 376 s.
ISBN: 978-80-87029-22-0


2008

Marta Filipová – Matthew Rampley (eds.): Možnosti vizuálních studií. Obrazy - texty - interpretace.
Barrister & Principal – Seminář dějin umění FF MU Brno 2008. 254 s. ISBN: 978-80-87029-26-8

Z obsahu:

 • Matthew Rampley: Pojem vizuální studia
 • Richard Williams: Architektura ve vizuální kultuře
 • Jan Michl: Vidět design jako redesign
 • Petra Trnková: Fotografie v dějinách umělecké fotografie
 • František Kůst: Estetická role nových médií
 • Tomáš Pospiszyl: Vzpoura mozků. Komiks a ideologie dvacátého století
 • Ladislav Kesner: Obrazy a modely ve vědě a medicíně
 • J. B. Harley: Mapy, vědění a moc
 • Marta Filipová: Vizuální studia v českém prostředí
 • James Elkins: Sbohem, vizuální kulturo

2007

Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček: Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen.
Museum Langenargen am Bodensee – Seminář dějin umění FF MU Brno 2007. 329 s.
ISBN: 978-80-210-4394-7


Pavel Suchánek: K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století.
Barrister & Principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2007. 376 s.
ISBN: 978-80-87029-11-4


Milena Bartlová (Hrsg.): Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhunderts.
Brno: Matice moravská, 2007. 144 s.
ISBN: 978-80-86488-41-7

Z obsahu:

 • Milena Bartlová: Ein altes Thema aus neuer Perspektive
 • Milena Bartlová: Neuentdeckung der Iglauer Pieta
 • Libor Šturc: Die Geschichte des Iglauer Vesperbildes vom 17. Jahrhundert bis heute
 • Frank Matthias Kammel: Die mitteldeutschen Vesperbilder und die Iglauer Pieta: Eine Revision unseres Kenntnisstandes
 • Romuald Kaczmarek: Das Vesperbild aus der Zisterzienserkirche in Leubus
 • Marius Winzeler: Das Grosse Vesperbild aus St. Marienstern
 • Dušan Buran: Die Pieta aus Tyrnau - ein bóhmisches Werk um 1370?
 • Regina Urbanek: Die Pieta von Buschbell. Neue Forschungen zu technologischen Charakteristika der Kölner Skulptur zwischen 1270 und 1360
 • Kateřina und Jan Knor: Die Restaurierung der Pieta aus der Kapelle der Schmerzhaften Muttergottes in Iglau

2007

Jiří Kroupa: Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. (druhé doplněné vydání skript z roku 1996)
Brno: Masarykova univerzita, 2007. 253 s.
ISBN: 9788021042476


2006

Jiří Kroupa: Umělci, objednavatelé a styl: studie z dějin umění.
Barrister & Principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2006. 399 s.
ISBN 8073640368


Miloš Stehlík: Barok v soše. Výběr statí.
Brno: Národní památkový ústav - Masarykova univerzita, 2006. 260 s. ISBN 80-86752-44-5

Z obsahu:
1. Osobitost moravského barokního sochařství
2. Pohled na sochařství moravského baroku
3. Nové poznatky k tvorbě Giovanni Giulianiho
4. Barokní sochařství na Moravě a Itálie
5. Matyáš Bernard Braun a Morava
6. Heinz, Pacák, Thény, Rohrbach nebo Tischler?
7. Moravské dílo sochaře Ignáce Langelachera
8. Georg Raphael Donner a Morava
9. Slohová podstata sochařského díla Ondřeje Zahnera
10. Zahnerův okruh – Kammereit, Träger, Scherhauf
11. Hagenauerovo modelletto v Moravské galerii v Brně
12. Sochaŕské kresby Josefa Winterhaldera staršího a Ondřeje Schweigla
13. O podílu Vídně na sochařství klasicismu na Moravě


2005

Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (eds.): Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji.
Brno 2005, 167 s. ISBN 80-7027-137-X

Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (Hrsg.): Die Kirche des Gegeisselten Heilands in Dyje.
Brünn 2005, 167 s. ISBN 80-7027-137-6

Z obsahu:

 • Miloš Stehlík: Dyje
 • Jana Oppeltová: Fidelis populus in hac Flagellati Salvatoris statua tantopere magnalia Dei veneratur...
 • Jiří Kroupa: Dyje v rezidenční síti kláštera premonstrátů v Louce
 • Thomas DaCosta Kaufmann: Franz Anton Malbertsch na Moravě
 • Monika Dachs: ...pro decoratione Ecclesiae Mühlfraunensis. Úvahy nad datováním a dějinami motivů nástropních fresek v poutním kostele v Dyji
 • „Historische Erklärung der Kirchenmahlerey in Mühlfraun“
 • Radka Miltová: Ikonografický program nástěnných maleb poutního kostela v Dyji
 • Lubomír Slavíček: ...elegantiam in Arte, gratiam in pulchritudine... Oltářní obrazy Franze Antona Malbertsche a jeho okruhu v poutním kostele v Dyji
 • Petr Arijčuk: Obrazy křížové cesty z kostela v Dyji a Johann Wenzel Bergl
 • Manfred Koller – Jörg Riedel: K technice freskové malby Franze Antona Malbertsche
 • František J. Holeček: Bičovaný Spasitel v duchovních proudech osmnáctého století
 • Zora Wörgötter: Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji – chronologický přehled nejvýznamnějších událostí
 • Zora Wörgötter: Poselství barev, tvarů a myšlenek...

2004

Milena Bartlová: Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění.
Brno: Masarykova univerzita, 2004. 150 s. ISBN 80-210-3296-0


2003

Jiří Kroupa (ed.): ARS NATURAM ADIUVANT. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka.
Brno: Národní památkový ústav - Masarykova univerzita, 2003. 212 s. ISBN 80-86752-12-7


Z obsahu:

 • Jiří Kroupa: Miloši Stehlíkovi ke 14. listopadu 2003
 • Pavel Suchánek: Mariánské a svatotrojiční sloupy Johanna Sturmera
 • Ingeborg Schemper-Sparholz: Die Ovidischen Statuen aus Klosterbruck und andere mögliche Arbeiten Lorenzo Mattiellis in Mähren
 • Jaromír Olšovský: Bůh Otec Michaela Ignáce Klahra ml. K otázce doznívání klahrovské a schubertovské tradice v barokním sochařství v západní části rakouského Slezska
 • Milan Togner: Kresebné návrhy A. M. Lublinského pro výzdobu sala terreny a zahrad kroměřížského zámku
 • Lubomír Slavíček: Dvě neznámé kresby Josefa Winterhaldera st. „trefflich ausgeführt wie Kupferstich"
 • Lubomír Konečný: Habsburské impresy v Telči
 • Zdeněk Kazlepka: Celeberrimus pictor z Belluna a moravští Collaltové
 • Jiří Kroupa: Palazzo in villa, memoria a bellaria. Poznámky k sémantice architektonické úlohy v baroku
 • Tomáš Jeřábek: Nová fischeriana
 • Aleš Filip: Architektonické dílo Antona Erharda Martinelliho v Čechách a na Moravě
 • Jan Sedlák: K problému světla v české meziválečné architektuře
 • Miloš Štědroň — Miloslav Študent: Hudba v pražské slavnosti „Phasma Dionysiacum" z roku 1617 (Konfrontace a posuny) 

1997

Jiří Kroupa–Lubomír Slavíček (eds.): Almanach Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně 1927–1997.
Brno: Masarykova univerzita, 1997. 94 s. ISBN 80–210–1703–1  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info