Umění pozdní antiky a středověku

Z období studovaných na Semináři dějin umění jsou pozdní antika a středověk pro současné studenty nejvzdálenější. Umělecká díla vytvořená v této době se zdají být vzdálená nejen současné estetice, ale také estetice novověku. Věnovat se středověkému umění navíc znamená aktivně pracovat s alespoň čtyřmi současnými jazyky a s minimálně jedním jazykem mrtvým. Tak proč tedy studovat toto období?

Vzdálený pohled dovoluje vidět věci v mnohem širším kontextu a chápat je jinak, než chápeme náš svět. Tento „jiný“ pohled na středověk nám ale také může pomoci podívat se „jinak“ i na dnešní svět a lépe mu porozumět. Navíc, vizuální síla středověku tkví v jeho výrazové schopnosti. Cílem středověkých děl je komunikovat anebo komunikaci umožnit. Obojí velmi úderně a jiným způsobem než v následujících stoletích. Konečně a především, studovat středověk znamená pohroužit se do minulosti a dotýkat se dávno ztracených předmětů. Studenti Semináře dějin umění létají, jezdí vlakem či chodí pěšky, aby mohli setkání se středověkými předměty od Kavkazu po Turecko a od Francie po Řecko.

Na Semináři dějin umění se konkrétně věnujeme středoevropské tvorbě i umění celého středomořského prostoru (a v tom jsme v České republice jedineční). Díváme se tedy na umělecká díla, která vznikají díky setkávání Západu, Byzance i islámských chalífátů. Studujeme stěhování národů – dnes bychom řekli „migrace“ – a to, jak intenzivně rozvíjejí evropskou kulturu. Věnujeme se malbě, architektuře a sochařství, ale také zlatnictví, slonovině či rukopisům… Studium středověku není snadné, avšak může se stát strhujícím dobrodružstvím.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info