Umění raného novověku

Žijeme ve světě, ve kterém naše životy ovlivňují technologie, moderní formy komunikace a také záplava obrazů všeho druhu. Kdy však tento náš „moderní“ svět vlastně vznikl? Toto historické období je odborně označováno termínem, který odkazuje na rozsáhlé změny v oblasti vědy, technologie, politiky, kultury i myšlení, k nimž došlo v období mezi 15. stoletím a přelomem 18. a 19. věku. Tato významná éra dějin civilizace se nazývá raný novověk. Zahrnuje také dvě velké uměleckohistorické epochy, renesanci a baroko.

Období raného novověku bylo obdobím hlubokých změn, fascinujících objevů a nových technologií, zvyšujícího se významu vzdělání a komunikace, nových forem vlády a též globálních vztahů napříč zmenšujícím se světem. Umění a vizuální kultura renesance a baroka tyto změny nejen reflektovaly, ale pomáhaly je také mnoha způsoby utvářet a formovat. Umění raného novověku je proto důležitým klíčem k pochopení myšlení a života minulých epoch a skrze ně také současnosti. Již od počátku Semináře dějin umění před více než devadesáti lety až do současnosti zde proto toto období neodmyslitelně patřilo a patří k hlavním pilířům studia i vlastního vědeckého bádání. K jeho poznání přispěli nejen vyučující (zakladatel Semináře Eugen Dostál, profesoři Václav Richter, Zdeněk Kudělka, Ivo Krsek, Miloš Stehlík, po roce 1989 Jiří Kroupa a Lubomír Slavíček), ale i plejáda jejich žáků a absolventů.

Díváním se na umělecké dílo minulosti a zkoumáním jeho forem, symboliky, barev či použitých technik a materiálů se můžeme dozvědět mnohé nejen o umělcích, ale zejména o společnosti, pro kterou byly vytvořeny. Výtvarná díla nabízejí různé perspektivy pohledu a poskytují dnešním divákům plastickou představu o událostech, souvislostech a zejména lidech, jejich motivacích, touhách a snech. Zkoumáním uměleckých děl, jejich srovnáváním a pátráním po jejich skrytých významech se můžeme přiblížit našim předkům, jejichž znalostmi a zkušenosti byly často značně odlišné od těch našich, ale v mnoha ohledech nám byli naopak překvapivě blízcí. Dívání se na staré umění nám umožňuje dozvědět se, jak lidé získávají své znalosti a inspiraci a jak vnímají, cítí a vidí svět kolem sebe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info