Uchazečům o studium

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia Dějin umění. Studovat ho mohou také studenti magisterského studia Dějin umění, ale osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělání obdrží až s magisterským diplomem.

Studium je čtyřsemestrální a zahrnuje pedagogický, didaktický a psychologický základ pro učitele, didaktiky dějin umění a praktickou část (pedagogická praxe na školách). Výuku všeobecných pedagogicko-psychologických disciplín zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU (garant všeobecné obsahové stránky studia), předmětové didaktiky zajišťuje Seminář dějin umění. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, před kterou je nutné odevzdat závěrečnou práci, která se odevzdává Mgr. et Mgr. Romaně Šimurdové  (200426@mail.muni.cz). Formální náležitosti práce budou studentům představeny v předmětu Didaktika dějin umění I.

Studium je placené pro absolventy. Více informací na stránkách: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps/doplnujici-pedagogicke-studium

Posluchači navazujícího magisterského studijního oboru FF Dějiny umění hradí pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky (1000 Kč) a poplatek za praxi (1000 Kč).

Plán studia

 1. semestr
 • DPS001 Psychologie pro učitele I
 • DPS002 Školní pedagogika
 1. semestr
 • DPS004 Psychologie pro učitele II
 • DPS003 Školní didaktika
 • DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
 1. semestr
 • DU4000aDidaktika dějin umění I
 1. semestr
 • DU4000bDidaktika dějin umění II
 • DU4000cDidaktika dějin umění – praxe

 

Přihláška ke studiu se podává písemně od 1. 4. do 15. 8. na studijní oddělení.

Formulář přihlášky ke stažení zde: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps/doplnujici-pedagogicke-studium

Více informací na stránkách http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czvnebo u referentky studijního oddělení pro celoživotní vzdělávání

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info