Call for Papers na Doktorandskou konferenci (22. 5. 2024)

22. 5. 2024

Call for Papers na Doktorandskou konferenci (22. 5. 2024)

Zveme k účasti na doktorandské konferenci s tématem Renovace a obnova

Návrat či přejímání myšlenek a konceptů se v průběhu dějin umění objevuje napříč všemi epochami. Skrze opětovné využití umění, uměleckých předmětů či například opravy rodových sídel bylo možné vyjádřit odkaz na „lepší časy“, předky či jiné autority a ideje. Cílem této konference je tedy nahlédnout na příběhy uměleckých objektů z hlediska renovace, obnovy či opětovného používání.

Své přihlášky na konferenci můžete zasílat do 31. března 2024.

 

Pojmy jako renovace, revival nebo obnova se v průběhu dějin umění a její teorie a historiografie objevují opakovaně napříč všemi epochami. Od renesance a návratu antiky, přes osvícenství a jeho fascinaci „vznešeným divochem“ až po příklon modernismu k lidovým tradicím. Snahy o návrat k „lepším časům“ nebo o obnovu související s nostalgií po triumfech Zlatého věku, po potřebou nastolit či znovu ustanovit autoritu. Renovace je často spojována s přerodem nebo změnou – a to jak politickou, tak náboženskou – ve které často hrálo umění významnou roli jakožto prostředek pro návrat paměti minulosti. Cílem této konference je tedy proniknout do složitých způsobů, díky kterým se umění a jeho příběhy podílely na utváření, transformaci nebo eliminaci vzpomínek a významů.

Na konferenci zveme příspěvky týkající se renovace či obnovy chápané z hlediska teorie, praxe či estetické inspirace. Vítáme témata související s:

· návratem konceptů či idejí

· opětovným využíváním předmětů minulosti

· adaptace existujících významů

· znovuobjevování nebo přetváření mýtů

Rozsah námětů může sahat od klasických a širokých historiografických fenoménů až po mikro-historické a případové studie jednotlivých předmětů, míst a vzpomínek.

 

Své abstrakty spolu s krátkým resumé prosím zasílejte Rubenovi Campinimu na adresu

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info