Proč studovat dějiny umění?

Umění a vizuální kultura utváří a zároveň odráží to, jak lidstvo vnímá sama sebe. Studium umění nám ukazuje, jak různé kultury vnímaly samy sebe a svůj svět a jak své představy předávaly ostatním.

Tvorba umění a vizuální kultury je téměř univerzální lidskou činností. Studium dějin umění je tedy důležitým prostředkem k pochopení lidské kultury od jejích dávných dob až po současnost.

Při studiu dějin umění se seznámíte s tímto bohatým, elementárním proudem lidské kultury. Naučíte se mluvit a psát o uměleckých dílech z různých období a oblastí a také si osvojíte dovednosti důkladného pozorování a popisu. Osvojíte si také nástroje a slovník pro interpretaci vizuální kultury, která nás obklopuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info