Gettyho knihovna

Gettyho knihovna vznikla roku 1992 díky velkorysého daru z prostředků "The Getty Grant Program", jež spravuje John-Paul Getty Trust, sídlící nedaleko amerického Los Angeles. Zmíněná instituce a několik soukromých sponzorů umožnili vybudovat novou, veřejnosti přístupnou příruční studovnu pro 15 osob, obsahující základní uměleckohistorickou literaturu. Knihy jsou v regálech rozděleny oborově a vedle nejdůležitějších monografií a katalogů lze zde nalézt velké encyklopedie a edice, jako jsou Thieme-Becker-Vollmer, De Gruyter-Saur, Illustrated Bartsch, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Universum der Kunst, Propyläen Kunstgeschichte, The Dictionary of Art, Iconclass, Dehio Handbuch, Vlastivěda moravská nebo Soupis památek Čech, Moravy a Slezska apod.

Knihy je možné vyhledávat v on-line katalogu Ústřední knihovny FF MU!

Gettyho knihovna – podzim 2019

Pondělí až čtvrtek 9:00-18:00

Týden

Doktorand

Kontakt

Pondělí      sudý týden 9:00-13:30

                                 13:30-18:00

Michaela Hojdysz

Johanka Horáková

413436@mail.muni.cz

johankahorakova@mail.muni.cz

                  lichý týden 9:00-18:00

Petra Lexová

461997@mail.muni.cz

Úterý         9:00-13:30

Tereza Říhová

438353@mail.muni.cz

                 13:30-18:00

Veronika Řezníčková 

441780@mail.muni.cz

Středa       sudý týden 9:00-18:00

Martina Mrázová

svikovam@gmail.com

                 lichý týden 9:00-18:00

Petra Willerthová

374353@mail.muni.cz

Čtvrtek     sudý týden 9:00-13:30

Dominik Matus

dominikmatus@mail.muni.cz

                sudý týden 13:30-18:00

Žaneta Marvanová

399298@mail.muni.cz

                lichý týden 9:00-18:00

Helena Musilová

18933@mail.muni.cz

Jestliže není ve studovně služba přítomna, klepejte na dveře knihovny SDU (o dveře zpět).  

 

Mgr. Martin Deutsch (knihovník) - úřední hodiny

e-mail: 418762@mail.muni.cz | telefon: 549 49 6723

Pondělí     8:30 - 12:30

Úterý        8:30 - 12:30

Středa      8:30 - 12:30

Čtvrtek     8:30 - 12:30