Gettyho knihovna

Knihovna se nachází v budově K Filozofické fakulty na Veveří 28, a to ve 2. patře na úplném konci velmi dlouhé chodby.

V Gettyho knihovně jsou dostupné knihy a časopisy se signaturami začínajícími písmeny GA–GM.

Další knihy a časopisy Semináře dějin umění jsou umístěny v knihovně Hanse Beltinga, ve stejné budově, v přízemí.

Knihovní katalog


 

Služba v knihovně

Gettyho knihovna

Vznikla roku 1992 díky velkorysého daru z prostředků "The Getty Grant Program", jež spravuje John-Paul Getty Trust, sídlící nedaleko amerického Los Angeles. Zmíněná instituce a několik soukromých sponzorů umožnili vybudovat novou, veřejnosti přístupnou příruční studovnu pro 15 osob, obsahující základní uměleckohistorickou literaturu. Knihy jsou v regálech rozděleny oborově a vedle nejdůležitějších monografií a katalogů lze zde nalézt velké encyklopedie a edice, jako jsou Thieme-Becker-Vollmer, De Gruyter-Saur, Illustrated Bartsch, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Universum der Kunst, Propyläen Kunstgeschichte, The Dictionary of Art, Iconclass, Dehio Handbuch, Vlastivěda moravská nebo Soupis památek Čech, Moravy a Slezska apod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info