Gettyho knihovna

Studovna se nachází v budově K Filozofické fakulty MU na Veveří 28, a to ve 2. patře na úplném konci velmi dlouhé chodby.

V prostorách knihovny jsou bezprostředně dostupné knihy s tradičními signaturami v podobě GA až GM-římská číslice-arabská číslice (např. GA-I-1), které mají v knihovním katalogu v Poznámce pro OPAC uvedeno umístění Gettyho knihovna. Tento fond tvoří příruční studovnu, věnovanou velkým kulturních epochám od renesance po 21. století, dále profánní ikonografii, metodologiiumělecké topografii střední Evropy.

Velká část knižního fondu Semináře dějin umění se však nachází ve skladu, jde o tituly se signaturami A až Ž, A´ až K´-římská číslice-arabská číslice (např. A-I-1). Tyto položky donese příslušná služba na vyžádání do studovny. V Gettyho knihovně jsou takto dostupné i časopisy, výstavní a aukční katalogy, a taktéž diplomové práce.

Knihy a časopisy ve fondu Semináře dějin umění věnující se pozdní antice a středověkému období jsou umístěny v knihovně Hanse Beltinga, ve stejné budově, v přízemí.

Knihovní katalog


 informace o otevírací době, službách a omezeních najdete na souhrnné stránce knihovny zde

Gettyho knihovna

Vznikla roku 1992 díky velkorysého daru z prostředků "The Getty Grant Program", který spravuje John-Paul Getty Trust sídlící nedaleko amerického Los Angeles. Zmíněná instituce a několik soukromých sponzorů umožnili vybudovat novou, veřejnosti přístupnou příruční studovnu pro patnáct osob, obsahující základní uměleckohistorickou literaturu. Přibližně pět set knih bylo nakoupeno též z Gettyho grantu (obsahují vlepená Ex libris), zbylé dva tisíce titulů byly buď převedeny v okamžiku vzniku ze skladu, anebo nakoupeny z dalších prostředků Semináře dějin umění. Knihy jsou v regálech rozděleny oborově či dle kulturních epoch, a vedle nejdůležitějších monografií a katalogů lze zde nalézt velké encyklopedie a edice, jako jsou Thieme-Becker-Vollmer, Illustrated Bartsch, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Universum der Kunst, Propyläen Kunstgeschichte, The Dictionary of Art, Iconclass, Dehio Handbuch, Vlastivěda moravská nebo Soupis památek Čech, Moravy a Slezska apod.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info