Gettyho knihovna

Gettyho knihovna vznikla roku 1992 díky velkorysého daru z prostředků "The Getty Grant Program", jež spravuje John-Paul Getty Trust, sídlící nedaleko amerického Los Angeles. Zmíněná instituce a několik soukromých sponzorů umožnili vybudovat novou, veřejnosti přístupnou příruční studovnu pro 15 osob, obsahující základní uměleckohistorickou literaturu. Knihy jsou v regálech rozděleny oborově a vedle nejdůležitějších monografií a katalogů lze zde nalézt velké encyklopedie a edice, jako jsou Thieme-Becker-Vollmer, De Gruyter-Saur, Illustrated Bartsch, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Universum der Kunst, Propyläen Kunstgeschichte, The Dictionary of Art, Iconclass, Dehio Handbuch, Vlastivěda moravská nebo Soupis památek Čech, Moravy a Slezska apod.

Knihovna je určena především odborným pracovníkům a studentům Filozofické fakulty MU, ale zároveň je otevřena celé akademické obci a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihovna je vedena jako prezenční. V on-line katalogu jsou uvedeny všechny knihy z fondu seminární knihovny, časopisy pouze od roku 1995, starší ročníky (stejně tak i všechny závěrečné práce) je nutné vyhledat v klasickém lístkovém katalogu. Výpůjční službu obstarávají interní doktorandi, výpůjční doba je oznamována na seminární vývěsce na začátku každého semestru.

Knihy je možné vyhledávat v on-line katalogu Ústřední knihovny FF MU!

nebo prostřednicím

 

Portálu elektronických informačních zdrojů MU

https://ezdroje.muni.cz/

 

Mgr. Aleš Flídr (knihovník) 

e-mail: ales.flidr@seznam.cz | telefon: 549 49 5383

Knihovna se nachází v budově K, a to ve 2. patře na úplném konci velmi dlouhé chodby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info