Pedagogické minimum

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol (dříve pedagogické minimum) nabízí zájemcům možnost dvouletého placeného prezenčního studia k doplnění pedagogického minima, které umožní absolventům vyučovat na středních odborných školách předmět dějiny umění, estetiku, dějiny výtvarné kultury, teorii a historii designu a jiné příbuzné předměty.

Studium patří do systému celoživotního vzdělávání, které poskytuje prezenční formou Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Seminář dějin umění zajišťuje odbornou didaktickou část studia. Pro další informace, kontaktujte oborového didaktika.

Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová

Oborový didaktik


e‑mail:

Přehled studia

Studium je čtyřsemestrální a probíhá ve 3 modulech.

1. Pedagogicko-psychologický modul je tvořen pěti povinnými předměty: hodinová dotace modulu je 150 hodin výuky. Výuka je zajišťována Ústavem pedagogických věd FF MU a Psychologickým ústavem FF MU.

2. Oborové didaktiky a praxe jsou tvořeny předměty Didaktika dějin umění I. a II. Na tyto předměty navazuje praxe na školách během 3. semestrů, která je podpořena reflektivními semináři. Tento modul zajišťuje Seminář dějin umění FF MU.

3. Závěrečná práce – frekventant vypracuje závěrečnou práci (v rozsahu min. 40. tis. znaků). Požadavky na závěrečné práce stanovují jednotlivé katedry. Příprava závěrečné práce probíhá na základě individuálních konzultací s vybraným lektorem.

Informace pro přijetí ke studiu

Sběr přihlášek bude probíhat od 1. dubna do 15. srpna 2023. Podmínkou k přijetí je doložit minimálně magisterské vzdělání a studenti budou přijímání do kapacitního limitu 5 účastníků.

Cena za celé studium je 28 200,- Kč a je rozpočítáno podle zapsaných předmětů do jednotlivých semestrů.

Studium je zakončeno závěrečnou komisionální zkouškou z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Součástí závěrečné zkoušky je též obhajoba závěrečné práce.

Více informací můžete zjistit také u referentky studijního oddělení pro celoživotní vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info