Čím se zabýváme

Dějiny umění jako cesta k porozumění obrazům a vizualitě minulosti i přítomnosti

Radka Nokkala Miltová

„Seminář dějin umění FF MU představuje výuku dějin umění jako cestu k porozumění bohatému světu obrazů minulosti, stejně jako moderní doby a přítomnosti. Dějiny umění poskytují znalosti a nástroje k tomu, abychom pochopením smyslu a funkcí obrazových médií v minulosti mohli vnímat jejich významy i v dnešní době. V Semináři dějin umění získají studenti prohloubené znalosti ze samotných dějin umění, tedy stylů, směrů, osobností, institucí, stejně jako poznají teoretické, metodologické i praktické zakotvení tohoto oboru (kurátorství, kritika). Dějiny umění vycházejí ze dvou základních východisek – jako „vědy o obraze“ učí orientovat se a být citlivý vůči výtvarnému umění ve všech jeho oborech (architektura, malba, sochařství, umělecké řemeslo, moderní média), stejně jako je to „historická věda“, která zkoumá dobové okolnosti vzniku uměleckých děl a ukazuje způsoby, jak tyto umělecké hodnoty minulosti prostředkovat současnému člověku.“

Radka Nokkala Miltová
vedoucí Semináře dějin umění

Co se u nás studuje

O čem bádáme

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info