Naše knihovny

Otevřeno 9:00–18:00

Pondělí až čtvrtek

Otevřeno 9:00–13:30

Pátek

Omezení otevírací doby Gettyho knihovny:

v pátek 21. 4. zavřeno z důvodu konání přijímacích zkoušek

Otevřeno 10:00–20:00

Pondělí až pátek

Otevřeno 10:00–19:00

Sobota

Omezení otevírací doby Knihovny Hanse Beltinga

Knihovna bude zavřena z důvodu výuky předmětu prof. Timmermanna DU2391 The Visual and Material Cultures of Justice in the Late Middle Ages: 10. 5. 12:00–15:00; 11. 5. 16:00–19:00; 17. 5. 12:00–15:00; 18. 5. 16:00–19:00

Otevřeno 9:00–20:00

Pondělí až pátek

Otevřeno 9:00–17:00

Sobota, neděle


 

Mgr. Aleš Flídr

Knihovník (Gettyho knihovna, knihovna Hanse Beltinga)

telefon: 54949 5383
e‑mail:

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete poradit, obraťte se na knihovníka.

Knihovní katalog

On-line katalog zahrnuje všechny knihy z knihovny, ale časopisy (a diplomové práce) vydané před rokem 1995 se vyhledávají v lístkovém katalogu.


 

Knihovna Semináře je jedna z největších uměleckohistorických knihoven ve střední Evropě,

má k dispozici téměř 25,000 vědeckých monografií, výstavní a aukční katalogy a 250 časopiseckých titulů.

Po znovuotevření Semináře dějin umění roku 1990 byl nákup knih zprvu podpořen grantem z prostředků J. P. Getty Trust. Následně díky dalším částkám, získávaným z grantů a dotací odbornými pracovníky i doktorandy, bylo možné jednak zacelit největší mezery v knižním fondu normalizačního období, jednak systematicky nakupovat podstatné tituly současné uměleckohistorické literatury. V tomto období se počet knih v seminární knihovně proti stavu na počátku 90. let 20. století prakticky zdvojnásobil.

V roce 2016 byl otevřen nový studijní sál, pojmenovaný po významném historikovi umění Hansi Beltingovi, jenž naši knihovnu obdaroval částí své soukromé knižní sbírky.

Nedílnou součástí knihovny jsou i doktorské, diplomové a bakalářské práce obhájené studenty dějin umění na Masarykově univerzitě a drobná sbírka aukčních katalogů.

Vše je doplněno přístupem k elektronickým databázím, jako jsou ProQuest, Web of Science a EBSCO, a plnotextovým elektronickým archivům časopisů, jako jsou JStor, CEEOL, Oxford Journals Online, SpringerLINK a Wiley Online Library.

Knihovna je určena především odborným pracovníkům a studentům Filozofické fakulty MU, ale zároveň je otevřena celé akademické obci a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihovna je vedena jako prezenční. V on-line katalogu jsou uvedeny všechny knihy z fondu seminární knihovny, časopisy pouze od roku 1995, starší ročníky (stejně tak i všechny závěrečné práce) je nutné vyhledat v klasickém lístkovém katalogu.

Zajímavou součástí seminární knihovny je knižní sbírka starých tisků, kterou Masarykova univerzita získala z majetku Matice Moravské (především se jedná o knihy, které Matici Moravské věnoval hrabě Bedřich Sylva-Taroucca). Nacházejí se zde nejen významné a klasické teoretické práce o architektuře (J. Barozzi da Vignola, Pierre Le Muet, Andrea Palladio, Francesco Muttoni, Gérard de Lairesse, Andrea Pozzo), ale též sebrané spisy Johanna Joachima Winckelmanna a soubor grafických ilustrací ke klasickému dílu J. B. Serouxe d´Agincourta.

Knihovna je určena především odborným pracovníkům a studentům Filozofické fakulty MU, ale zároveň je otevřena celé akademické obci a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Kde knihovnu najdete

Knihovna Semináře dějin umění je umístěna ve dvou studovnách – Gettyho knihovněKnihovně Hanse Beltinga. Obě studovny se nacházejí na Filozofické fakultě v budově K na Veveří 28.

Načítám mapu…

Archiv závěrečných prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info