Naše knihovny

Omezení otevírací doby
Gettyho knihovny a Knihovny Hanse Beltinga

8.7. – 13.9. Gettyho knihovna uzavřená
12.8. – 16.8 uzavřena i knihovna Hanse Beltinga

Do 13. září bude Knihovna Hanse Beltinga otevřena pondělí až pátek 10:00–17:00,
a to pouze po předchozí emailové domluvě se službou.
Prosíme, napište službě nejpozději den předem! Děkujeme.

Služby v knihovnách SDU během prázdnin

Studovny Ústřední knihovny budou po celé prázdniny uzavřené. (Z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení)

Knihy bude ale možné půjčit a to:
17.června – 31. července a od 9.–15. září
pondělí–středa 9:00–13:00
čtvrtek 12:00–16:00
pátek, sobota, neděle zavřeno

1. srpna až 8. září
Ústřední knihovna uzavřena

Knihovní katalog

On-line katalog zahrnuje všechny knihy a výstavní i aukční katalogy obsažené v knihovně, dále všechny ročníky časopisů získaných po roce 1995. Z doby před uvedeným rokem je v katalogu jen polovina časopisů, zbylá čísla (a všechny diplomové práce) se zatím vyhledávají v lístkovém katalogu.


 

Mgr. Aleš Flídr

Knihovník (Gettyho knihovna, Knihovna Hanse Beltinga)

telefon: 54949 5383
e‑mail:

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete poradit, obraťte se na knihovníka.

 Kde knihovnu najdete

Knihovna Semináře dějin umění je umístěna ve dvou studovnách – Gettyho knihovněKnihovně Hanse Beltinga. Obě studovny se nacházejí na Filozofické fakultě v budově K na Veveří 28.

Načítám mapu…

Soupis závěrečných prací

Knihovna Semináře dějin umění FF MU je jedna z největších uměleckohistorických knihoven v České republice, má k dispozici téměř 35 000 vědeckých monografií, výstavních i aukčních katalogů a na 250 řad časopiseckých titulů, a to ve více než 5 000 svazcích.

Knihovna je určena především odborným pracovníkům a studentům Filozofické fakulty MU, ale zároveň je otevřena celé akademické obci a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihovna je vedena jako prezenční. V on-line katalogu jsou uvedeny všechny knihy a výstavní i aukční katalogy z fondu seminární knihovny, dále všechny ročníky časopisů získaných po roce 1995. Z doby před uvedeným rokem je v katalogu jen polovina časopisů, zbylá čísla (a všechny diplomové práce) se zatím vyhledávají v lístkovém katalogu. Na elektronickém zpracování knihovny se stále pracuje.

Po znovuotevření Semináře dějin umění roku 1990 byl nákup knih zprvu podpořen grantem z prostředků J. P. Getty Trust. Následně díky dalším částkám, získávaným z grantů a dotací odbornými pracovníky i doktorandy, bylo možné jednak zacelit největší mezery v knižním fondu normalizačního období, jednak systematicky nakupovat podstatné tituly současné uměleckohistorické literatury. Fond knihovny byl též neobyčejně rozšířen dary z pozůstalostí Rudolfa Bazila, Pavla Preisse, Josefa Války či Josefa a Januše Kubíčkových.

V současné době Seminář dějin umění odebírá přibližně dvacet periodik, dalších téměř šedesát je získáváno formou výměny. Seminář dějin umění přitom udržuje výměnu s více než osmdesáti institucemi po celém světě. V posledních dvaceti letech se tak počet knih v seminární knihovně proti stavu na počátku 90. let 20. století prakticky zdvojnásobil.

V roce 2016 byl otevřen nový studijní sál, pojmenovaný po významném historikovi umění Hansi Beltingovi, který naši knihovnu obdaroval částí své soukromé knižní sbírky.

Součástí knihovny jsou i doktorské, diplomové a bakalářské práce obhájené do roku 2020 studenty dějin umění na Masarykově univerzitě (nejnovější jsou v ISu, jejich soupis naleznete také na našich stránkách zde) a drobná sbírka aukčních katalogů.

Vše je doplněno přístupem k elektronickým databázím, jako jsou ProQuest, Web of Science a EBSCO, a plnotextovým elektronickým archivům časopisů, jako jsou JStor, CEEOL, Oxford Journals Online, SpringerLINK a Wiley Online Library.

Zajímavou součástí seminární knihovny je knižní sbírka starých tisků, kterou Masarykova univerzita získala z majetku Matice Moravské (především se jedná o knihy, které Matici Moravské věnoval hrabě Bedřich Sylva-Taroucca). Nacházejí se zde nejen významné a klasické teoretické práce o architektuře (Jacopo Barozzi da Vignola, Pierre Le Muet, Andrea Palladio, Francesco Muttoni, Gérard de Lairesse, Andrea Pozzo), ale také sebrané spisy Johanna Joachima Winckelmanna a soubor grafických ilustrací ke klasickému dílu J. B. Serouxe d´Agincourta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info