Univerzita třetího věku

Seminář dějin umění nabízí prostřednictvím Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity každý rok dva speciální tříleté kurzy zaměřené na nejrůznější témata z oboru dějin umění. Aktuálně vyučujeme následující kurzy:
Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách

Tříletý kurz je věnován výkladu vybraných uměleckých děl v okolnostech jejich vznikání a v kontextu jejich působení. První rok bude zaměřen na spolupráci architektury, sochařství a malířství. Ve druhém roce budou posluchači seznámeni s objednavateli a sběrateli uměleckých děl. A tématem třetího roku bude: Co je nového v současných dějinách umění.

Dějiny umění a vizuální kultury 

Tříletý kurz je zaměřen na rozmanité oblasti, kterými se zabývá univerzitní disciplína „Dějiny umění“. Posluchači se mimo jiné seznámí i se současným badatelským provozem, kdy je tradiční disciplína obohacována o exaktní přístupy „vědy o umění“ a postupně ústí do širšího oboru „Dějiny umění a teorie obrazu“. Kurz je připraven v délce šesti semestrů: 1. rok: Dějiny umění a vizuální kultury; 2. rok: Funkce a význam uměleckých děl; 3. rok: Umělecká díla v dnešním světě

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info