Knihovna Hanse Beltinga

Dne 19. února 2016 byl v přízemí naší budovy na Veveří 28 slavnostně otevřen nový studijní sál, pojmenovaný po významném historikovi umění Hansi Beltingovi, jenž naši knihovnu obdaroval částí své soukromé knižní sbírky. Nová knihovna je zaměřena především na literaturu týkající se českého i světového středověku, je koncipována cele ve volném výběru, s počátečním vyhledáváním vypomůže přítomná služba. I nadále bude fungovat studovna J. Paula Gettyho ve druhém patře, jejíž provoz se nikterak nemění, pouze v ní naleznete knihy zaměřené na období od renesance po současnost.

V Knihovně Hanse Beltinga jsou dostupné knihy a časopisy se signaturami A - CH, které mají v knihovním katalogu v poznámce uvedeno umístění Knihovna Hanse Beltinga. Ostatní knihy a časopisy Semináře dějin umění vám budou poskytnuty v Gettyho knihovně ve 2. patře.

Knihy je možné vyhledávat v on-line katalogu Ústřední knihovny FF MU!

nebo prostřednicím

Portálu elektronických informačních zdrojů MU

https://ezdroje.muni.cz/

Mgr. Aleš Flídr (knihovník) 

e-mail: ales.flidr@seznam.cz | telefon: 549 49 5383

Knihovna se nachází v budově K, a to v přízemí přímo proti hlavnímu vstupu.

Knihovna Hanse Beltinga má od 7. 1. otevřeno také každou sobotu, a to v čase 10:00-19:00. Pro vstup do budovy je nutné zavolat na vrátnici (číslo je na vstupních dveřích) a chvíli vyčkat příchodu vrátné. Kontaktní osoba: Sabina Turčániová turcasaba@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info