Doktorské studium

Doktorské studium dějin umění v Brně je jedinečnou příležitostí opustit svou komfortní zónu a vydat se na nečekanou cestu, která vám změní život. Probudíte svou zvědavost, osvojíte si intelektuální sebekázeň a setkáte se zajímavými lidmi, se kterými můžete sdílet zkušenosti z výzkumu v zahraničí. Náš doktorský program umožňuje integrovat intelektuální komunitu, v níž se obrazy, objekty a architektura stávají lidskými společníky, a to nejen na lokální, ale i světové úrovni.

Osmisemestrální doktorské studium je založeno na pokročilém, detailním výzkumu konkrétního tématu z dějin umění. V návaznosti na bakalářské a magisterské studium se program, budovaný v mezinárodním prostředí, skládá především z přípravy a obhajoby disertační práce, která zkoumá nová a dosud neprobádaná témata výzkumu nebo zpracovává stávající témata pomocí nového a originálního přístupu. Disertační práce by měla přinést významný posun, přesahující dosavadní myšlenky a poznatky o daném tématu. Po dokončení disertační práce budou absolventi schopni přispívat k probíhajícím vědeckým diskuzím v oblasti teorie a dějin umění a stanou se nezávislými vědci.

Kromě výzkumu a přípravy disertační práce musí studenti doktorského programu navštěvovat seminární kurz o metodologii výzkumu, jakož i navštěvovat a účastnit se pravidelného doktorandského kolokvia. Pro úspěšné dokončení studia jsou studenti také povinni absolvovat výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň jednoho měsíce. Studenti budou mít rovněž možnost navštěvovat další kurzy v cizích jazycích.

Doktorský program je přípravou na kariéru vědeckého pracovníka. Studentům bude poskytnuta podpora a školení, které jim umožní připravit odborné konferenční příspěvkypublikace, jež jsou povinnými výstupy studijního programu. Naši absolventi úspěšně pokračují v práci vědeckých pracovníků a pedagogů na univerzitní úrovni, získávají místa jak muzejních a galerijních kurátorů, tak specializovaných pracovníků v muzeích, galeriích a památkové péči, a nacházejí uplatnění všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň specializace v oblasti dějin umění.

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History

Garant studijního programu


e‑mail:

Profesor Ivan Foletti se specializuje na eurafrasijské umění v období pozdní antiky a středověku. Ve svém výzkumu se zabývá pojmem "posvátného prostoru" jako multimediální reality, přičemž bere v úvahu všechny techniky a performance lidského těla. Mezi jeho další badatelské zájmy patří interakce mezi politikou, ideologiemi a dějinami umění od 19. století v Rusku a na Kavkaze, po 20. století v Československu a Francii a poutní umění 11. a 13. století.

Doktorské studium – možnosti programu

Doktorské studium na Semináři dějin umění úzce souvisí s výzkumnými zájmy našich pracovníků. Pokud zvažujete podání přihlášky do programu, měli byste se ujistit, že vaše zájmy může podpořit školitel s odbornými znalostmi v dané oblasti.

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč se ucházet o doktorské studium na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Naše pracoviště je komplexním vzdělávacímvýzkumným centrem.

Vítáni jsou uchazeči se zájmem o doktorský výzkum v následujících oblastech:

  • Umění eurafrasijského středověku
  • Umění raného novověku v Evropě a globalizovaném světě
  • Umění 20. století v Evropě a Severní Americe
  • Dějiny a teorie architektury
  • Historiografie a historie dějin umění
  • Sběratelství, mecenášství a uměleckohistorická muzeologie
  • Teorie a metodologie dějin umění
  • Vizuální studia a teorie obrazu

Detailní informace o studiu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info