Přednáška StředověC JinaX – Armenofobie: Umění [a] marginalizace

25. 4. 2024

Milé kolegyně a milí kolegové,

srdečně Vás zveme na dubnovou přednášku z cyklu StředověC JinaX. Margarita Khakhanova nám prozradí, zda mohou dějiny umění měnit hranice moderních států.

Nakolik zní tato myšlenka přehnaně, existují příklady, které ji potvrzují. Jedním z nich jsou dopady toho, jak se v carském Rusku studovalo arménské středověké umění.

Po připojení arménských území k Ruské říši v 19. století byla hlavní myšlenkou carské propagandy koncepce přátelství a „bratrství“ mezi ruským a arménským národem (tato rétorika je v ruských médiích používána dodnes). Ve skutečnosti však byla situace již od začátku zcela odlišná. Celý kavkazský region byl vnímán jako pouhá provincie a jeho umění (včetně historického) bylo prezentováno jako jeden kulturní fenomén zcela závislý na byzantské tradici. V textech soudobých historiků umění se tak pravidelně setkáváme s koloniálním pohledem na gruzínské a arménské umění. Arménský národ byl navíc systematicky marginalizován a jeho umění bylo prezentováno jako jednoznačně podřadné, dokonce až pohanské.

Mohou mít tyto situace paralely i v dnešním světě? V rámci přednášky se pokusíme ukázat, do jaké míry jsou právě události konce 19. století přímo propojeny s aktuálním děním v Náhorním Karabachu, tedy se situací, kterou je složité definovat jinak než jako kulturní genocidu.

Setkáme se ve čtvrtek 25. dubna v 19 hodin v Knihovně Hanse Beltinga v budově FF na Veveří. Přednášku budeme opět přenášet online na našem YouTube kanálu.

Přednáška je součástí projektu Kontexty humanity společnosti energeia o.p.s.

Facebooková událost zde. 

Těšíme se na setkání
 
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info