Zberateľstvo a identita: významy a interpretácie

16. 5. 2024

Zberateľstvo a identita: významy a interpretácie

 

Radi by sme Vás pozvali na medzinárodnú konferenciu s názvom Zberateľstvo a identita: významy a interpretácie, ktorú poriada Seminár dejín umenia Masarykovej univerzity v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Konferencia sa bude konať 16. a 17. mája 2024 od 9:30 v Kinosále Slovenskej národnej galérie (Rázusovo nábrežie 2) a prebehne za použitia simultánneho prekladu anglického a slovenského jazyk.

 

S pojmom identity sa v rámci zberateľskej činnosti stretávame v posledných desaťročiach v tak zaužívanom zmysle, že sa jeho teoretický základ v kontexte tohto oboru ocitá v úzadí a preberá mnohokrát len úlohu vymedziť tému konkrétnej diskusie. Omnoho menej sa však už ale stretávame s využívaním tohto pojmu ako skutočného teoretického podkladu, ktorý by ozrejmil danú tému práve na základe odborného výskumu zaoberajúceho sa identitou samotnou. Súčasná odborná debata o tomto pojme totiž nahliada omnoho ďalej než len k názorom o stotožnení sa s nemennou esenciou daného objektu, či o zachovávaní rovnakosti v priebehu času. Nové prístupy, prezentujúce tento pojem len ako spoločnosťou určený pohľad na určitý objekt, či ako hľadanie vlastnej jedinečnosti na základe rozdielnosti, poukazujú len na časť súčasných názorov. Hlavným cieľom konferencie je preto zamerať sa na rôznorodú škálu príkladov v otázke uplatňovania pojmu identity v kontexte zberateľstva, napríklad v súvislosti so samotnou zbierkou, konkrétnym zberateľom či jednotlivými dielam, a prostredníctvom nich hlbšie preskúmať tento pojem v súvislosti so zberateľskou činnosťou.

 

In recent years, the concept of identity in collecting has become such a commonplace that the theoretical foundations of this concept have been marginalised and often reduced to defining only the topic of a specific discussion. To an even lesser extent is the term used as a proper theoretical foundation that would help understand the topic using research methods linked to the concept of identity. Current academic debates about identity already look beyond the limited understanding of identity as the changeless essence of an object or as the maintaining sameness over time. New approaches that reduce identity to a specific view of an object determined by society, or to a search for one's own uniqueness based on difference, represent only some of the current debates. The main goal of the conference is therefore to focus on a diverse range of examples and views on how the concept of identity is applied in the field of collecting. They can include considerations of specific collections, collectors or individual works of art, which allow deeper engagement with this concept in relation to collecting.

 

Program konferencie:

https://sng.sk/sk/sng-bratislava/podujatia/zberatelstvo-a-identita-vyznamy-a-interpretacie

 

Registrácia možná na:

https://forms.gle/25JkpJkfGNZ732Xw7

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info