Dějiny umění

Magisterský program Dějiny umění se skládá z kombinace povinnýchvolitelných předmětů.

Existují dva typy povinných kurzů: (1) studium metodologických a teoretických základů dějin umění; (2) uměleckohistorické "dovednosti" (např. kritika, muzeologie).

Studenti si budou moci vybrat z řady volitelných kurzů, od raně křesťanského umění až po současnou fotografii. Volitelné kurzy se dělí na: (1) odborné kurzy; (2) obecné "rozšiřující" kurzy.

Od studentů se očekává, že si vyberou odborné kurzy, které se vztahují k tématu jejich diplomové práce. Obecné kurzy mají zajistit, aby si studenti udrželi široké znalosti dějin umění. Z tohoto důvodu si musí vybrat dva kurzy z každého z následujících tematických bloků: (a) umění středověku; (b) umění raného novověku; (c) moderní a současné umění; (d) dějiny architektury.

Mezioborový přístup je zajištěn dodatečným výběrem kurzů z jiných oborů (studenti si mohou vybrat alespoň jeden (4 kredity) nebo jej nahradit jakýmkoli jiným kurzem z dějin umění).

K získání dalších dovedností a zkušeností mají studenti také povinnost samostatně vykonávat odbornou činnost mimo výuku. Odborná činnost může zahrnovat jednu z následujících aktivit:

  • publikace studie (v rozsahu nejméně 10 stran) nebo souboru článků (v rozsahu nejméně 20 stran) v odborném časopise;
  • přednesení příspěvku na konferenci;
  • redakční činnost (na tematické publikaci či ve vědeckém časopise);
  • odbornou stáž v tuzemské nebo zahraniční odborné instituci (např. v galerii, muzeu, památkové instituci nebo vědecko-výzkumném ústavu či publikaci).

Detailní informace o struktuře studia

doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Garant studijního programu Dějiny umění


e‑mail:

Docent Pavel Suchánek je historik raněnovověkého českého umění a architektury. Jeho výskum se zaměřuje na neoklasicismus a materialitu v středoevropském baroku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info