Visual Cultures and Art History

Magisterský program Visual Cultures and Art History je vyučován zcela v anglickém jazyce a skládá se z následujících kurzů:

 • Images, Media and Migrations: The Visual Cultures of the Medieval Worlds (Obrazy, média a migrace: vizuální kultury středověkých světů)
 • Reflections and New Perspectives on Visual Cultures in the Early Modern Period (Reflexe a nové perspektivy vizuálních kultur v raném novověku)
 • Debates and Topics in the Study of Modern and Contemporary Visual Cultures (Diskuze a témata ve studiu moderních a současných vizuálních kultur)
 • Transdisciplinary Approaches to Visual Cultures (Transdisciplinární přístupy k vizuálním kulturám)
 • Image, Object, Text: Theories and Methods in Art History and Visual Studies (Obraz, objekt, text: Teorie a metody v dějinách umění a vizuálních studiích)
 • Studijní cesta
 • Stáž v kulturní nebo vědecké instituci
 • Laboratorní výzkum v humanitních vědách (každý rok bude možnost výběru témat)
 • Magisterská diplomová práce

Stejně jako v případě magisterského programu Dějiny umění jsou studenti povinni samostatně vykonávat odbornou činnost i mimo výuku. Odborná činnost může zahrnovat jednu z následujících aktivit:

 • publikace studie (v rozsahu nejméně 10 stran) nebo souboru článků (v rozsahu nejméně 20 stran) v odborném časopise;
 • přednesení příspěvku na konferenci;
 • redakční činnost (na tematické publikaci či ve vědeckém časopise);
 • odbornou stáž v tuzemské nebo zahraniční odborné instituci (např. v galerii, muzeu, památkové instituci nebo vědecko-výzkumném ústavu či publikaci).

Detailní informace o struktuře studia

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History

Garant studijního programu Visual Cultures and Art History


e‑mail:

Profesor Ivan Foletti se specializuje na eurafrasijské umění v období pozdní antiky a středověku. Ve svém výzkumu se zabývá pojmem "posvátného prostoru" jako multimediální reality, přičemž bere v úvahu všechny techniky a performance lidského těla. Mezi jeho další badatelské zájmy patří interakce mezi politikou, ideologiemi a dějinami umění od 19. století v Rusku a na Kavkaze po 20. století v Československu a Francii a poutní umění 11. a 13. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info